Menu

صورت های مالی

Posted: Apr 29, 2018

گزارش عملکرد نه ماهه صندوق برای تاریخ 1397/01/06

Read more
Posted: Apr 29, 2018

صورتهای مالی حسابرسی نشده نه ماهه دوره مالی منتهی به 1397/01/06

Read more
Posted: Apr 28, 2018

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار برای تاریخ منتهی به 1396/11/30

Read more
Posted: Apr 28, 2018

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار برای تاریخ منتهی به 1396/12/29

Read more
Posted: Apr 28, 2018

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار برای تاریخ منتهی به 1397/01/31

Read more
Posted: Feb 7, 2018

صورتهای مالی حسابرسی شده براي دوره مالی شش ماهه منتهي به 1396/10/06

Read more
Posted: Feb 5, 2018

گزارش عملکرد شش ماهه صندوق برای تاریخ 1396/10/06

Read more
Posted: Feb 4, 2018

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار برای تاریخ منتهی به 1396/10/30

Read more
Posted: Jan 21, 2018

گزارش عملکرد شش ماهه صندوق برای تاریخ 1396/10/06

Read more
Posted: Jan 21, 2018

صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 1396/10/06

Read more
Posted: Jan 9, 2018

گزارش افشای پرتفو برای 30 آذرماه 1396

Read more
Posted: Oct 29, 2017

صورتهای مالی حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به 1396/07/06

Read more
Posted: Oct 29, 2017

گزارش عملکرد سه ماهه صندوق برای تاریخ 1396/07/06

Read more
Posted: Aug 14, 2017

صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1396/04/06

Read more
Posted: Aug 14, 2017

گزارش عملکرد سالانه صندوق برای تاریخ 1396/04/06(اصلاحی)

Read more
RSS
12345Last
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان