بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
تغییر آدرس محل اقامت صندوق 1395/07/27
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار به بالاترین قیمت تاریخی خود رسید. 1394/11/27
کسب بازدهی ٤.٢ درصدی صندوق مشترک سرمایه گذاری نوین پایدار در تیرماه 1393/05/01
کسب رتبه نخست صندوق مشترک نوین پایدار 1392/11/20