نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر آدرس محل اقامت صندوق

آدرس جدید مقر صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار به شرح زیر می باشد:
تهران ، بلوار آفریقا ، خیابان گل آذین ، پلاک٢٣