نصب همراه صندوق fundMobileApp

کسب بازدهی ٤.٢ درصدی صندوق مشترک سرمایه گذاری نوین پایدار در تیرماه

صندوق مشترک نوین پایدار در دوره ٣١ روزه منتهی به پایان تیرماه سال ١٣٩٣ با افزایش بیش از ٢١٧ هزار ریالی در قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری موفق به ثبت بازده ٤.٢ درصدی طی این دوره شد که ٢.١ درصد بیشتر از بازده شاخص کل طی این دوره بود. لازم به توضیح بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی این دوره برابر با ٢.١ درصد بوده است.
طی دوره مذکور متوسط بازده صندوق¬های مشترک سرمایه گذاری فعال در سهام برابر با ٣.٤ درصد بوده است که عملکرد نوین پایدار ٠.٨ درصد بیشتر از متوسط صندوق ها بوده است.