نصب همراه صندوق fundMobileApp

کسب رتبه نخست صندوق مشترک نوین پایدار

 

بر اساس گزارش مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران  صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین پایدار  طی ۳ ماه ۶ ماه اخیر  در صدر بیشترین بازدهی میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد.