بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/23
کل خالص ارزش دارائی ها 140,357,647,890 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 8,429,889 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 8,429,889 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 8,550,851 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 16,650

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/12/26

مدیر صندوق:

كارگزاري تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي پاشايي، گلمهر عمران، اميرسعيد محمودي

حسابرس:

موسسه حسابرسي هدف همكاران

نمودار‌ها