بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/04/26
کل خالص ارزش دارائی ها 111,587,372,206 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 6,691,897 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 6,691,897 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 6,790,263 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 16,675

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/12/26

مدیر صندوق:

كارگزاري تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي پاشايي، گلمهر عمران، اميرسعيد محمودي

حسابرس:

موسسه حسابرسي هدف همكاران

نمودار‌ها