بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/10/25
کل خالص ارزش دارائی ها 193,990,448,231 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 11,441,489 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 11,441,489 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 11,560,827 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 16,955

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/12/26

مدیر صندوق:

كارگزاري تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هدف همكاران

مدیر ثبت:

كارگزاري تامين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

گلمهر عمران، نيما پرواني، عطيه منگلي كهتويي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

نمودار‌ها