بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/23
کل خالص ارزش دارائی ها 297,289,967,865 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 18,822,968 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 18,822,968 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 19,053,622 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 15,794

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/12/26

مدیر صندوق:

كارگزاري تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هدف همكاران

مدیر ثبت:

كارگزاري تامين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

گلمهر عمران، نيما پرواني، عطيه منگلي كهتويي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

نمودار‌ها