بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/02
کل خالص ارزش دارائی ها 176,050,499,142 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,552,056 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,552,056 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,659,610 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 16,684

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/12/26

مدیر صندوق:

كارگزاري تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هدف همكاران

مدیران سرمایه گذاری:

گلمهر عمران، اميرسعيد محمودي، نيما پرواني

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

نمودار‌ها